Available courses

Pedagogik pisixalogik diognostika

Pedagogik pisixalogik diognostika

Course

GEDRAVLIKA VA ISSIQLIK TEXNIKASI

GEDRAVLIKA VA ISSIQLIK TEXNIKASI

Course

MUHANDISLIK GRAFIKASI TERMINALOGIYASI

MUHANDISLIK GRAFIKASI TERMINALOGIYASI

Course

MAKTABGACHA VA KORREKTSION PEDAGOGIKA

MAKTABGACHA VA KORREKTSION PEDAGOGIKA

Course

FUQAROLIK JAMIYATI

FUQAROLIK JAMIYATI

Course

BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNING KLINIK ASOSLARI

BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNING KLINIK ASOSLARI

Course

TEXNOLOGIYA TA`LIMINI O’QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

TEXNOLOGIYA TA`LIMINI O’QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Course