Доступные курсы

Pedagogik pisixalogik diognostika

Pedagogik pisixalogik diognostika

Курс

GEDRAVLIKA VA ISSIQLIK TEXNIKASI

GEDRAVLIKA VA ISSIQLIK TEXNIKASI

Курс

MUHANDISLIK GRAFIKASI TERMINALOGIYASI

MUHANDISLIK GRAFIKASI TERMINALOGIYASI

Курс

MAKTABGACHA VA KORREKTSION PEDAGOGIKA

MAKTABGACHA VA KORREKTSION PEDAGOGIKA

Курс

FUQAROLIK JAMIYATI

FUQAROLIK JAMIYATI

Курс

BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNING KLINIK ASOSLARI

BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNING KLINIK ASOSLARI

Курс

TEXNOLOGIYA TA`LIMINI O’QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

TEXNOLOGIYA TA`LIMINI O’QITISHDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Курс