Akadem qalam ta'sivir asoslari*

Akadem qalam ta'sivir asoslari*

Ushbu dastur pedagogika oliy o’quv yurtlari, tasviriy san’at va muhandislik grafikasi maxsus sirtqi bo`lim bakalavriat ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda tasviriy san’atning asosi bo’lgan qalamtasvirning kelib chiqish tarixi va rivojlanishi, tasviriy san’at qonun-qoidalari, bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarini pedagogik jarayonga puxta tayyorlashda qalamtasvirning ahamiyati xaqida so’z boradi.
1-mavzu Akademik qalamtasvir va uning maqsad va vazifalari
2-mavzu Tasvirlashning asosiy qonun qoidalari
3-mavzu Tasvirlash vositalari
4-mavzu Odam gavdvsining tasvirlanishini asosiy qonun-qoidalari
5-mavzu Odam gavdasini akademikqalamtasvirda ishlash yo`llari


Grafik tasvirlash asoslari*

Grafik tasvirlash asoslari*

«Grafik tasvirlash asoslari» fanining «Geometrik grafika tarixi», «Chizma geometriya praktikumi» hamda «Chizmachilik praktikumi» bo‘limlari  bo‘lajak o‘qituvchilarning ilmiy-nazariy va ilmiy-metodik tayyorgarligini amalga oshirishda, bilimlarini mustahkamlashda nazariyani bayon etishda amaliyotda qo‘llay olish nazariyasini ta’minlashda, shuningdek, talabalarda chizmalarni savodli va to‘g‘ri yechish bo‘yicha ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiladi.